Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek  jest coraz powszechniejszym problemem w Polsce i na świecie. W badaniu POLNEF [1] przeprowadzonym w 2004 i 2007 roku wykazało, że w Polsce odsetek populacji z przewlekłą chorobą nerek wynosi 6,9 – 16 %. U 16% pacjentów występowała albuminuria, zaś u 6,9 albuminuria wynosiła powyżej mg/dl. W populacji USA badanie NHANES wykazało, że odsetek chorych wynosi 11%. Z powyższych danych wynika jednoznacznie, że przewlekła niewydolność nerek jest obecnie chorobą cywilizacyjną.

[1] B. Rutkowski, „Przewlekła choroba nerek (PChN) – wyzwanie XXI wieku”, Przewodnik Lekarski  2007; 2: str  80-88

Czytaj dalej

Edukacja pacjenta z niewydolnością nerek

Przewlekła niewydolność nerek- definicje, stadia, przyczyny

Przewlekła niewydolność nerek powikłania i problemy pacjetnów

Leave a reply

required