Najważniejsze strony www dla epileptyków

Aby wspomóc pacjenta w zdobywaniu wiedzy na temat choroby, z którą żyje, możemy doradzić mu skorzystanie z fachowej literatury bądź stron WWW, dotyczących tego zagadnienia. Dostęp do Internetu, dość powszechny u pacjentów w młodszym wieku, jest zarówno ułatwieniem w zbieraniu wiadomości, jak i utrudnieniem ze względu na wiele nieprawdziwych opinii. Trzeba nauczyć pacjenta selekcjonować informacje, dotyczące choroby i doświadczeń z nią związanych, aby uniknąć fałszywych sądów i krzywdzących przekonań. Najlepiej doradzić odwiedzenie stron, których sami używamy do aktualizowania swojej wiedzy. Pacjent znajdzie tam dane, które potwierdzą wiadomości przekazywane mu przez personel wcześniej. Oto kilka adresów stron WWW, zawierających kompetentne materiały dla pacjentów.

http://www.epilepsy.pl – strona Fundacji założonej przez Prof. Majkowskiego, specjalisty do spraw epilepsji. Fundacja ma na celu podnoszenie jakości życia chorych z padaczką poprzez lepszą diagnostykę i leczenie. Popularyzuje pozytywny obraz padaczki w społeczeństwie.
http://padaczka.net.pl – portal dotyczący życia codziennego pacjentów i nowinek w leczeniu padaczki, porusza problem prowadzenia samochodu u chorych na padaczkę. Można tam znaleźć artykuły dotyczące ostatnich doniesień na temat epileptologii.
http://www.tacyjakja.pl – strona z podstawowymi wiadomościami na temat padaczki, pacjenci mogą zakładać tam swoje dzienniczki-blogi i opisywać życie z padaczką, wymieniając doświadczenia z innymi epileptykami.
http://www.padaczka.pl – strona Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę, popularyzująca wiedzę na temat epilepsji i oferująca pomoc rodzicom i opiekunom dzieci chorych. Stowarzyszenie edukuje nauczycieli prowadzących zajęcia z
dziećmi, a w przyszłości zamierza organizować turnusy rehabilitacyjno-edukacyjne dla podopiecznych.
http://www.epilepsy.org.pl – portal Polskiego Towarzystwa Epileptologii, przeznaczony głównie dla lekarzy w celu aktualizowania swojej wiedzy w tym temacie.
http://padaczka.info – strona wyjaśnia w prosty i przystępny sposób mechanizmy tej choroby.
http://www.neuronet.pl – poświęcony padaczce portal Fundacji Neuronet. Można w nim znaleźć artykuły pisane przez pacjentów, a także specjalistów. Fundacja organizuje akcje społeczne, wspierające chorych i kreujące pozytywny obraz epilepsji.

Magda Z.

Leave a reply

required