Padaczka

Padaczka (inaczej epilepsja, historycznie kaduk), w – choroba cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Biochemicznymi przyczynami pojawiania się tych wyładowań mogą być:

  • zaburzenia równowagi pomiędzy neuroprzkaźnikami pobudzającymi i hamującymi;
  • obniżony próg pobudliwości neuronów spowodowany np. zaburzeniami elektolitowymi
  • zaburzenia pracy pompy sodow-potasowej, wynikające z niedoboru energii.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Padaczka)

Więcej o tym problemie:

Diagnostyka i problemy diagnostyczne w padaczce

Edukacja pacjenta z padaczką – przyjmowanie leków

Najważniejsze strony www dla epileptyków

Postępowanie w czasie napadu padaczki i stanu padaczkowego

Leave a reply

required