Mukowiscydoza

Mukowiscydoza to najczęstsza śmiertelna choroba genetyczna, która w głównej mierze zajmuje układ oddechowy i pokarmowy, występuje u dzieci i młodych dorosłych. Zachorowalność na nią w Europie jest zróżnicowana, przeciętnie w populacji europejskiej jedno na 2, 500 rodzących się dzieci jest chorych, oznacza to, że na każde 10, 000 dzieci urodzonych w ciągu roku, czworo z nich ma mukowiscydozę. Choroba niestety ma tendencję wzrostową, szacuje się, że rocznie rodzi się i przybywa około 120 dzieci cierpiących na tę nieuleczalną chorobę. Statystyki wykazują, że w Polsce żyje około 1200 osób chorych na mukowiscydozę, jednak dane te obejmują tylko i wyłącznie osoby zdiagnozowane. Dlatego należy tę liczbę powiększyć o chorych, u których nie rozpoznano mukowiscydozy. (www.biomedical.pl, www.muko.med.pl )

Czytaj dalej

Mukowiscydoza -schorzenie uwarunkowane genetycznie

Rola pielęgniarki w rehabilitacji chorego dziecka

Rozwój i funkcjonowanie dziecka chorego na mukowiscydozę

Problemy rodziców dzieci z mukowiscydozą

Mukowiscydoza- kliniczny obraz choroby

 

 

Leave a reply

required