W tym roku już po raz XII odbył się ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016” organizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek (PTP).

Do Konkursu mogły przystąpić pielęgniarki/pielęgniarze zatrudnieni lub wykonujący zawód  w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych działających na terenie całego  kraju.

13 stycznia b.r. dokładnie o g. 12:00 ponad 400 uczestników w całym kraju brało udział w konkursie, który na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań zamkniętych z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, rozwoju zawodowego oraz działalności PTP.

W czwartek tj. 23 marca 2017 w Warszawie odbył się finał konkursu. Przed komisją stanęło 21 finalistek z całej Polski, które realizowały wspólny dla wszystkich temat: „Bezpieczna Pielęgniarka = Bezpieczny Pacjent”. W swoich pracach Panie miały zaprezentować własny punkt widzenia na zadany temat. Prezentacje przybrały formę multimedialną, a czas przeznaczony na jej wygłoszenie nie mógł przekroczyć 15 min. Poziom prezentacji był bardzo wysoki i zarazem wyrównany, w związku z czym komisja miała spory dylemat przy wyborze laureatek.

Gala wręczenia nagród odbyła się w Teatrze Ateneum w Warszawie.

Pierwsze miejsce w konkursie przypadło p. Kindze Nowak z Małopolskiego Oddziału PTP, na drugim miejscu znalazła się p. Renata Nowak z Pomorskiego Oddziału PTP, natomiast III mijesce zdobyła Paulina Wróbel z Wielkopolskiego Oddziału PTP.

„Zajęcie III miejsca jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w konkursie, poznać nowe koleżanki, wymienić się z nimi doświadczeniami. Zachęcam moje koleżanki do udziału w konkursie w przyszłym roku. Jest to niesamowite przeżycie i duża dawka pozytywnych emocji” – mówi Paulina Wróbel – laureatka Wielkopolskiego Oddziału PTP.

od lewej: Paulina Wróbel, Kinga Nowak, Renata Nowak 🙂

od lewej: Paulina Wróbel, Kinga Nowak, Renata Nowak 🙂

Posted in: Blog.
Last Modified: Marzec 30, 2017

Leave a reply

required