Podaż płynów infuzyjnych

Przetaczanie płynów infuzyjnych jest jedną z podstawowych terapii stosowanych w szpitalu. Pielęgniarka ma w tym swój udział bo jako osoba realizująca zlecenie lekarskie, nie tylko wykonuje wkłucie dożylne, ale też przetacza płyny infuzyjne i ich prowadzi bilans. Infuzję płynów prowadzi się u pacjentów którzy nie mogą ich przyjmować drogą doustną czyli wszystkich tych z zaburzeniem połykania, nieprzytomnych, u których ważny jest precyzyjne prowadzenie bilansu płynów, oraz wszystkich pacjentów przed i po zabiegu operacyjnym. Podstawowym celem infuzji jest nawodnienie z  uzupełnieniem mikroelementów i witamin. Dzięki temu zapewnia się pacjentowi prawidłową perfuzję tkankową i wydalenie produktów przemiany materii.

Wlew (infuzja) dożylny to zabieg stosowany w przypadkach, gdy płyny lub rozcieńczone leki muszą być aplikowane do żyły w sposób kalibrowany, powolny, przez wiele godzin lub dni.

Organizm ludzki potrzebuje w ciągu doby dostarczenia od 2 do 3 litrów płynów. Zapotrzebowanie to może być większe w sytuacji wysokiej temperatury ( ciała lub otoczenia) i intensywnego wysiłku fizycznego. Na szczególną uwagę zasługują pacjenci odwodnieni. Odwodnienie spowodowane może być szeregiem czynników takich jak biegunka, wymioty, gorączka, oparzenie czy zaburzenia połykania i świadomość. Oprócz tego zagrożone odwodnieniem są dwie grupy pacjentów: osoby starsze i dzieci.

Do objawów odwodnienia zaliczamy- apatie, zaburzenia świadomości, skąpomocz, wysuszenie błon śluzowych i skóry, tachykardię.

Aby kontrolować podaż płynów, uniknąć przewodnienia jak i odwodnienia prowadzi się bilans płynów. Polega on na zliczaniu płynów przyjmowanych i wydalanych. Ich suma powinna być do siebie zbliżona. Jak płyny przyjmowane wlicza się zarówno picie jak i pokarmy, oraz płyny infuzyjne. Do płynów wydalanych zalicza się mocz, stolec, parę wodną wydychaną oraz pot.

Dokonując wyboru płyny infuzyjnego i ilość do przetoczenia należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie godzinowe:

 1-10kg – 100ml/kg mc/24h

11-20- 50ml/kg mc/24h

>20kg 20ml/kg mc24h

– deficyt przedoperacyjny ( jak długo pacjent nie pił )  i śródoperacyjny ( straty krwi), utratę płynów przez dreny, parowanie, gorączkę.

Podział płynów

Krystaloidy są to roztwory elektrolitów łatwo dyfundujące przez błony naczyń włosowatych. Stosuje się je żeby pokryć straty płynów i przeciwdziałać zaburzeniom gospodarki wodnej. Dostępne płyny różnią się zawartością cząsteczek takich jak Na, K, Mg, oraz osmolarnością i pH. Wśród wad krystaloidów wymienia się ich przechodzenie do przestrzeni poza naczyniowych co może powodować obrzęki, gorsze gojenie się ran oraz wypłukiwanie leków. Są to płyny interwencyjne jednak przy dłuższym leczeniu powinny być uzupełniane przez koloidy. Zaletą krystaloidów jest ich dostępność i niska cena. Nie powodują reakcji alergicznych.

Koloidy są substancjami wielocząsteczkowymi, ich zadaniem jest zastępowanie osocza i wyrównanie strat objętości wewnątrznaczyniowych,zwiększają objętość wyrzutową serca, stabilizują również układ krążenia i poprawiają transport tlenu. Dzielimy je na naturalne ( albuminy, osocze świeżo mrożone ) i sztuczne (dekstrany, żelatyna). Koloidy wytwarzają ciśnienie onkotyczne, wiążą cząsteczki wody, dzięki czemu nie wydostaje się ona poza naczynie. Są jednak droższe i mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznych. Pierwsze 20 ml należy podawać powoli ze względu na możliwość wystąpienia reakcji anafilaktoidalnej.

Podstawowe parametry, które oceniają uwodnienie to: tętno, ciśnienie, diureza. Zbyt szybkie przetoczenia lub za duża ilość płynów może prowadzić do zaburzeń krążenia i obrzęku płuc.

Najpopularniejszą formą wlewu jest wlew grawitacyjny, składa się on z płynu i podłączonego do niego zastawu do przetoczeń, którym można regulować jego przepływ w czasie (20 kropel to 1 ml) . Osocze i albuminy powinno przetaczać się za pomocą zastawów do przetoczeń krwi, są on dodatkowo wyposażone  w filtr. Inną formą podażową są pompy. Dzięki nim płyn jest precyzyjniej dawkowany niż we wlewie grawitacyjnym. Temperatura płynu, powinna być bliska temperaturze ciała pacjenta 36C. W przypadku toczenia dużej ilości płynów o niskiej temperaturze, może dojść do wychłodzenia pacjenta i związanych z tym komplikacji.

Powikłaniami związanymi z infuzją jest sam proces przetoczenia tzn. użycie preparatu po dacie ważności, zanieczyszczenie płynu ( oryginalnie płyny są jałowe), podanie poza żylne.

Magda

Leave a reply

required