Zabieg operacyjny planowy vs. ostro dyżurowy

Operacje ostro dyżurowe to te, do których pacjent nie miał wcześniejszego przygotowania a często wjeżdża na salę operacyjną wprost z „ulicy”, są to najbardziej stresujące sytuacje zarówno dla pacjenta i rodziny jak i dla personelu. Ryzyko powikłań po takich operacjach mimo najlepszej opieki i starań personelu medycznego jest o wiele większe niż podczas operacji planowych. Mimo to zabiegi takie wykonuje się gdyż ryzyko wykonania zabiegu i powikłań zdrowotnych jest mniejsze niż ryzyko jego nie wykonania, co wiąże się z utratą zdrowia i życia przez pacjenta. Najczęściej zabiegi ostre wykonuje się w czasie do kilku kilkunastu godzin od trafienie pacjenta do szpitala. Pacjenta do operacji przygotowuje personel, krótki czas oraz stan pacjenta uniemożliwiają jego udział w tym procesie.
Operacje planowe jak nazwa wskazuje są zaplanowane z kilku tygodniowym wyprzedzeniem, co daje czas, aby pacjent i rodzina przygotowali się do nich psychicznie i dostosowali swoja sytuacje życiową, jeśli tego wymaga. Pacjent ma wtedy czas na wykonanie wszelkich niezbędnych do zabiegu badań i konsultacji lekarskich. Również personel medyczny może się do nich wcześniej przygotować np. przez zamówienie specjalistycznego instrumentarium bądź rezerwacje miejsca w szpitalu. Dzięki zaplanowanym działaniom minimalizuje się możliwość powikłań i stres związany z operacją. Pacjenci dostają instrukcję jak przygotować się do operacji i biorą czynny udział w jej realizacji.

Leave a reply

required