Klasyfikacja zabiegu operacyjnego

Zabieg operacyjny można sklasyfikować biorąc pod uwagę

– przyczynę operacji:

 • zabieg  diagnostyczny- przeprowadza się go żeby poznać pochodzenie i przyczynę urazu/ choroby np. biopsja piersi,artroskopia kolana, laparoskopia zwiadowcza
 •  zabieg leczniczy- forma terapii, leczy poprzez usuwanie przyczyny choroby np.mastektomia, histerektomia, 
 •  zabieg uzdrawiający – poprawia funkcjonowanie pacjenta np. proteza kolana, reimplantacja palca
 • zabieg paliatywny – ma na celu zmniejszyć symptomy i zwolnić proces choroby, nie jest jednak leczniczy np. wycięcie guza, kolostomia
 • zabieg kosmetyczny – przeprowadzany by zmienić lub poprawić wygląd pacjenta np. rewizja blizny, liposukcja, przeszczep skóry

– pilność operacji

 • zabieg planowy- pacjent wiedział o nim i mógł się do niego przygotować, nie naglący problem z który nie zagraża życiu np. usunięcie zaćmy, wymiana stawu biodrowego,
 • zabieg pilny-wymaga szybkiej interwencji, pacjent znajdzie się w stanie zagrażającym życiu jeśli zabieg się opóźni np. zapalenia wyrostka robaczkowego, kamienie w drogach moczowych, niedrożność jelita
 • nagły/emergency – wymaga natychmiastowej interwencji z powodu zagrażających życiu konsekwencji np. postrzał z pistoletu, rana kłuta,  obfite krwawienie

stopień powikłań śród-operacyjnych 

 •  operacja małego ryzyka- procedura bez znacznego ryzyka, często wykonana w znieczuleniu regionalnym/miejscowym np. szycie skóry, haluxy,
 • operacja dużego ryzyka- procedura w czasie której mogą wystąpić poważne komplikacje zdrowotne, zazwyczaj jest dłuższa i bardziej skomplikowana np. wymiana zastawki mitralnej, wycięcie węzłów chłonnych

rozległość operacji 

 • zabieg prosty- dotyczy tylko tkanek jawnie dotkniętych zmianą np. częściowa mastektomia
 • radykalny- operacja rozszerzona na tkanki w których nie widać jeszcze procesu chorobowego ale ich pozostawienie może powodować wystąpienie choroby w przyszłości np. radykalna mastektomia

– stopień skażenia pola operacyjnego 

 •  czyste – nie dochodzi do kontaktu ze zmianami zapalnymi ani do otwarcia światła przewodu pok. drug oddechowych, moczowych, żeńskich narządów płciowych np. operacje ortopedyczne, okulistyczne, neurochirurgia
 • czyste skażone- otwarcie światła przewodu pok. ukł. oddechowego, moczowego bez większego zakażenia np. operacje ginekologiczne, zapalenie wyrostka robaczkowego
 • skażone- znaczne skażenie treścią pokarmowa, kontakt z ostrymi nieropnymi zmianami zapalnymi, np. otwarte świeże rany urazowe, złamanie otwarte,
 • brudne- kontakt z ropnymi zmianami zapalnymi np. perforacja przewodu pok., stare rany pourazowe

Leave a reply

required