Może trochę nie w temacie pielęgniarstwa operacyjnego, ale warto mieć wszechstronne zainteresowania więc podrzucam 🙂

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego program 

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowane są dwie edycje kursu

Edycja I – Data rozpoczęcia kursu 4.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

Terminy wykładów: 04-07 marca 2015r.; 18-21 marca 2015r. oraz 09-10 kwietnia 2015r. Termin składania dokumentów do 27.02.2015

Edycja II – Data rozpoczęcia kursu 11.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

Terminy wykładów: 11-14 marca 2015r.; 25-28 marca 2015r. oraz 16-17 kwietnia 2015r. Termin składania dokumentów do 6.03.2015

Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.pl Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatówOsoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

Posted in: Blog.
Last Modified: Luty 11, 2015

Leave a reply

required