Blog

Czy szanujemy siebie?

Dużo ostatnio pisze się o pielęgniarkach, że nas mało, pensje niskie a lekarze i chorzy nami pomiatają. Oczywiście zarabiamy za mało, pracodawcy niechętnie delegują na szkolenia i kursy, a ich koszt trzeba pokrywać samemu. Czy jednak pielęgniarek jest mało? Nie wiem, raczej mam wrażenie, że ogranicza się ich obsadę i tnie koszty pracy. Mnóstwo jest miejsc gdzie w ramach oszczędności na dyżurze nocnym czy weekendowym jest tylko jedna pielęgniarka na cały odział. W razie trudności może liczyć tylko na wsparcie salowych i lekarzy. A przecież lekarz wielu rzeczy nie zrobi, np. przy trudnościach z założeniem wkłucia albo cewnika moczowego, nie wiele pomoże.

Podobna sytuacja jest na blokach, często instrumentariuszka w nocy zostaje sama. W moim miejscu pracy, nawet po Panią z firmy sprzątającej trzeba dzwonić na inny blok.  Tak samo po pomoc koleżeńską, jeśli równocześnie toczą się operacje na innych blokach, muszę poradzić sobie sama lub poprosić o pomoc lekarza albo pielęgniarkę anestezjologiczną. Dyrekcja szpitali tnie miejsca pracy, zatrudnia tańsze opiekunki, albo strasząc zwolnieniem przymusza do dodatkowych obowiązków, które kiedyś wykonywało więcej ludzi..

Młode dziewczyny wiedzą to wszystko, mają mamy, ciotki, kuzynki pielęgniarki i nie chcą kończyć trudnych studiów, żeby ciężko pracować w warunkach poligonowych.  Również, uważam, że przesadzone są wypowiedzi jak to lekarze nami pomiatają. Rozumiem, że takie sytuacje się zdarzają, świadczą one o małości człowieka, ale nie przypisywałabym tego całemu środowisku lekarskiemu. Także koleżanki pielęgniarki- nie potrafią się zachować. Dwa przykłady. Kiedyś byłam wysłana do pracy na inny blok. Było to zarządzenie dyrekcji, ani ja ani moje koleżanki nie byłyśmy zachwycone, ale cóż trzeba to trzeba. Ponieważ nie znałam koleżanek z tamtego bloku, kilkukrotnie przychodząc przedstawiam się wszystkim, w tym oddziałowej 3 razy.  Pani oddziałowa ani wtedy ani teraz nie odpowiada mi „dzień dobry” a zawsze kiedy ma do mnie ” interes”  ( chce coś pożyczyć z bloku, potrzebują pomocy itd.) pyta mnie jak się nazywam choć wielokrotnie się jej przedstawiałam i mam imienny identyfikator. Uważam, że jest to brak szacunku i chęć „poniżenia” osoby na niższym stanowisku tym, że nawet nie warto pamiętać jej imienia. Drugi przykład.  Koleżanka stała umyta do cięcia cesarskiego, operacja zbliżała się do końca. Ale ponieważ na wszystkich blokach trwały równocześnie operacje, do których były umyte inne instrumentariuszki, była sama, poprosiła pielęgniarkę noworodkową, która nie była zajęta, żadną czynnością, o to żeby policzyła jej gaziki, wiadomo, sprawdzić trzeba. Ta odpowiedziała, że nie jest od liczenia gazików tylko od noworodków i nic nie będzie liczyć. Koleżankę, zamurowało, w między czasie podeszła do niej anestezjolożka i policzyła gaziki. Widocznie nie było to poniżej jej kompetencji tak jak Pani od noworodków.. :/.  Rozumiem, że z niektórymi rzeczami możemy się nie zgadzać ( np. że powinno być więcej instrumentariuszek), ale uważam, że takie sprawy należy wyjaśniać kiedy nie jest to ze szkodą dla pacjenta, a nie w trakcie operacji, żeby postawić na swoim i pokazać całemu światu swoje zdanie. Kolejnym razem to ta dziewczyn może potrzebować pomocy, i na pewno nie chciała by być w takiej sytuacji w jakiej postawiła moją koleżankę.  Także nie tylko lekarze poniżają pielęgniarki, pielęgniarki też się nawzajem poniżają. Szkoda, że o tym nikt nie mówi.

Do przeczytania artykuł z gazety wybroczej Chora sytuacja pielęgniarek

 

Zarządzanie personelem- kurs dla pielęgniarek oddziałowych/koordynujących/przełożonych

Żeby w morzu tekstu nie umknęła ta informacja, wrzucam jako kolejny post 🙂

Zarządzanie personelem medycznym – kurs dla pielęgniarek oddziałowych/koordynujących/przełożonych pielęgniarek II edycja. Przeprowadzony przez Studium Prawa Europejskiego. link tutaj  Zapisy na kurs przyjmowane są do 16 stycznia 2015 r.  Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 284 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Program kursu:
 1. Rola pielęgniarki oddziałowej / koordynującej/ przełożonej pielęgniarek w polskim systemie ochrony zdrowia w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Zatrudnianie personelu pielęgniarskiego w podmiocie leczniczym , ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących minimalnych  normy zatrudnienia, czasu pracy i zasad jego ewidencjonowania oraz zakresu obowiązków.  Rola samorządów zawodowych.
 3. Kształcenie w zawodach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki rozwoju zawodowego  pielęgniarek.
 4. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych – zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.
 5. Organizacja pracy oddziału. Efektywne zarządzanie czasem .

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

 Jeśli ktoś skorzysta, proszę dajcie znać jak wrażenia i czy warto 🙂

Pielęgniarka pielęgniarce nie równa, o teorii

Zastanawiałam się, jak w przyszłości ma wyglądać ten blog i doszłam do wniosku, że oprócz zagadnień praktycznych i wymiany doświadczeń przydało by się wzbogacić swoją wiedzę o kwestie prawne. Może wydawać się to nudne, ale ostatnio temat odpowiedzialności prawnej wypływał wielokrotnie przy kwestii wypisywania recept czy błędów medycznych, dlatego sądzę, że warto poszerzać swoją świadomość w tym względzie 🙂 Poza tym wiedza taka przyda się jeśli chcemy budować prestiż zawodowy i świadomie prowadzić swoja karierę. Co jakiś czas, wpisy będą dotyczyć jakiegoś zagadnienia prawnego :).

Za nim przejdę do dzisiejszego tematu, chciałabym wszystkie czytające osoby zachęcić do współpracy. Czy to nadsyłania swoich spostrzeżeń dotyczących pracy, czy dzielenia się referatami które leżą u Was w sztufadach. Będzie mi bardzo miło jeśli zechcecie aktywnie współtworzyć bloga.  Będzie to dla mnie duża inspiracja i zastrzyk energii 🙂 !!

A dziś o tym, że pielęgniarka pielęgniarce nie równa czyli KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.

Lp. Rodzaj wykonywanej pracy / stanowisko pracy Podstawa prawna Kwalifikacje zawodowe, w tym wymagające uzupełnienia – obwarowane datą graniczną
 1 Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępca przełożonej pielęgniarek, położnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)  – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 3 lata pracy w zawodzie
– tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 3 lata pracy w zawodzie
– licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w zawodzie
– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) oraz 6 lat pracy w zawodzie
Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)  – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok w szpitalu
– tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok w szpitalu
– licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata w szpitalu
– licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata w szpitalu
– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat w szpitalu
– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 7 lat w szpitalu
 3 Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)  – tytuł magistra na kierunku położnictwo oraz 1 rok w szpitalu
– tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna oraz 1 rok w szpitalu
– licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata w szpitalu
– licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata w szpitalu
– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat w szpitalu
– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 7 lat w szpitalu
 4 Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)  – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok w szpitalu
– tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok w szpitalu
– licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata w szpitalu
– licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata w szpitalu
– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat w szpitalu
– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 7 lat w szpitalu

 

Oprócz stanowisk kierowniczych ustawodawca przewidział również różne stopnie pielęgniarskie w zależność od kwalifikacji i stażu pracy.  Tak wiec dysponujemy tytułami:

Starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej +5

Asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lubtytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia +3 lat w zawodzie

Młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. +1 lata w zawodzie

Specjalista pielęgniarstwa takie miano przysługuje osobie które posiada – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub – tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub – licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub – średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania

 • Starsza pielęgniarka jesteśmy nią gdy posiadamy
 •  – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo + rok pracy w zawodzie
 • – tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka + rok pracy w zawodzie- licencjat pielęgniarstwa + 3 lata stażu pracy lub  średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka + 5 lat stażu pracy
 • Pielęgniarka
 • – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,
  – licencjat pielęgniarstwa,
  – średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wyższe wykształcenie medyczne – posiadanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinie nauk medycznych;
2) tytuł zawodowy – tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny;
3) studia podyplomowe – inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych organizowaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym;
4) średnie wykształcenie medyczne – tytuł inny niż tytuł zawodowy, nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 3 Pracownik zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Ja mogę się już nazywać starszą pielęgniarką 🙂 Szkoda tyle, że w miejscu gdzie pracuje nie  stosuje się tego podziału ani zarobkowo ani nawet symbolicznie 🙂 A Wy w jakiej kategorii się odnalazłyście ?:D

Drugie spostrzeżenie to to, że oddziałową może zostać każdy z odpowiednim stażem zawodowym a wykształcenie to sprawa drugorzędna. 🙂

 

Co nas czeka w 2015?

Na fali filmu „Bogowie” spadła ilość osób zgłaszających sprzeciwy w rejestrze sprzeciwów dotyczących transplantacji. Popularność i pozytywny przekaz filmu skłaniają do przemyślenia  sprawy o której wielu z nas wolałaby nie myśleć. Od niedawna pojawia się kolejna kwestia związana z transplantologią i dotyczy on przeszczepu macicy. Metoda na razie w formie eksperymentu jest wprowadzana w Szwecji. Dzięki niej młode kobiety, które cierpią na wrodzony brak macicy, lub utraciły ją w wyniku jakiegoś procesu chorobowego, mają szansę na zajście w ciąże. Eksperyment dotyczy na razie tylko transplantacji tego organu, kolejnym etapem ma być właśnie próba zapłodnienia i urodzenia dziecka.

Ciekawą kwestią jest metoda pozyskiwania organu. Tak jak w przypadku nerki, macica miała by być przeszczepiana od dawców zmarłych, albo żywych.  Szczególnie dawstwo żywe jest dość kontrowersyjne i wymaga wielu uregulowań prawno-etycznych. Dawczyniami mogły by  być nawet krewne, które przeszły menopauzę.

A mnie oczywiście interesuje jak wygląda sama operacja i przygotowanie do niej 🙂

To mój pierwszy blogowy sylwester, a do listy postanowień noworocznych  dodaję wytrwałość w robieniu wpisów i życzę sobie mnogości tematów i pomysłów. Każdemu kto spędza ten wieczór na dyżurze życzę spokoju i miłego towarzystwa:).  Szczęśliwego Nowego Roku:)

kot

 

 

 

 

Nowe artykuły!

W dziale zagadnienia kliniczne kilka ciekawych informacji o niewydolności nerek przydatnych każdej pielęgniarce.

W dziale praktyka i praca jeszcze bardziej przydatne artykuły o opiece nad pacjentami dializowanymi i  po przeszczepie.

Artykuły nie powstałby bez pomocy Ani, która udostępniła swoją prace i podzieliła się zdobytą wiedzą, za co bardzo jej dziękuje :).

Zapraszam do lektury na długich świątecznych dyżurach! 😉

choin

Porządki nie tylko świąteczne

Grudzień to miesiąc intensywnych porządków, zakupów i przygotowań do świąt, dlatego trochę zaniedbałam bloga. Pewnie wszyscy są w niedoczasie, więc nie maja czasu żeby tu zajrzeć, co mam nadzieje trochę usprawiedliwia brak wpisów i zastój na stronie; ).

Dziś skoro o porządkach mowa, będzie o sprzątaniu. Mianowicie o coraz popularniejszym zatrudnianiu firm sprzątających w szpitalach i zwalnianiu salowych. Niestety dotknęło to także placówkę w której pracuję. Wygląda to tak: wiele salowych zostało zwolnionych a reszta przymuszona do przejścia do firm sprzątających. Wielu oddanych i wieloletnich pracowników szpitala w ten sposób odeszło a na ich miejsce przyszli ludzie, którzy nie mieli pojęcia o sprzątaniu w szpitalu i na bloku. Były u nas dwie firmy, pierwsza droższa- pracownicy zarabiali lepiej bardziej zależało im na pracy, trudniej było się do niej dostać co rodziło pewien prestiż. Druga firma, która funkcjonuje obecnie, jest tańsza, występuje większa rotacja pracowników. Ludzie są nie przeszkoleni i nie zmotywowani do pracy, bo ciągle szukają czegoś lepszego. W ten sposób w ciągu roku na bloku pracowało ok 10 osób. Najdłużej 4 miesiące. Reszta ok miesiąca, ale był osoby które był tydzień lub 1 dzień- przychodząc na blok bały się widoku krwi. Każdą osobę trzeba było wprowadzić, wytłumaczyć co i jak. Pochłaniało to wiele czasu, którego oczywiście nie miałyśmy. W związku z tym powstają konflikty i niestety wzajemna wrogość. My – pielęgniarki na bloku jesteśmy traktowane jako te złe, zadzierające nosa, a po prostu jesteśmy zamęczone ciągłym tłumaczeniem jak wycierać lampy, w jakiej kolejności sprzątać salę. Mamy swoje obowiązki, presje lekarzy poganiających do zabiegu a tu jeszcze tłumacz, który worek jest do czego. Szczególnie, że niestety te Panie nie zapoznają się z zakresem swoich obowiązków i wytycznymi. Mają problem, żeby nosić czapkę na włosy, bo im fryzury oklapują itp. Patrzą krzywo kiedy oddziałowa pyta kiedy myły okna, albo odsuwały kanapę w socjalnym. Musimy sprawdzać po każdym sprzątnięciu sale, kontrolować czy nie ma krwi na ścianach i resztek szwów na podłodze.Nie mam mowy o zaufaniu. No i niestety często zwracamy uwagę, jeśli coś jest nie tak, a Panie sprzątające obrażają się, obrażają nas. Jedna po tym jak koleżanka poprosiła ją o umycie odpływów od umywalki oskarżyła ją o mobbing !

Standardy sprzątania,  były wyższe, kiedy pracowali stali pracownicy, nie trzeba było ich kontrolować, nie byli anonimowi, jak nawalili to wiadomo było kto i co. Mieli lepszy kontakt z pacjentami, mogli nam pomóc przy przekładaniu, podtrzymaniu pacjenta. Teraz Panie sprzątające pacjenta nie mogą dotknąć. Nie są kontrolowane przez swoich przełożonych, którzy wychodzą o 15 stej do domu a Panie zaraz za nimi choć pracują teoretycznie 12 godzin. Takie przypadki są zgłaszane, ale nikt nikogo nie nakrył, więc konsekwencji nie ma. I tak się męczą w pracy, na której im nie zależy, bo jest tylko przystankiem do pracy lepszej, a my zostajemy z problemem zakażeń szpitalnych i poprawiamy ich pracę żeby zachować standardy.

Mało optymistyczne, ale to taki jest stan u nas. Bardzo bym chciała, żeby wróciły szpitalne salowe. 🙂

O seksie, modelu pielęgniarstwa i systemie zdrowia na WUMie

 

http://konferencjaiwzich.wum.edu.pl/

http://konferencjaiwzich.wum.edu.pl/

27-28 listopada br. odbyła się organizowana przez Zakład Pielęgniarstwa Społecznego konferencja pt. Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby. Program do wglądu tutajNiestety nie dane było mi wysłuchać wszystkich wystąpień czego bardzo żałuje. Konferencja nie była interdyscyplinarna tylko z nazwy: wśród słuchaczy i prelegentów byli nie tylko lekarze i pielęgniarki ale również prawnicy, specjaliści od zdrowia publicznego czy dietetyki. Konferencje rozpoczął wspaniały prof. Imiela ze swoim wykładem na granicy etyki, humanizmu i medycyny o życiu, chorobie i umieraniu. Przypomniał słuchaczom czym jest indywidualne podejście do pacjenta, a także odniósł się do dylematów uporczywej terapii i eutanazji. Muszę przyznać, że swoim wystąpieniem, ale także trafnymi pytaniami i prowadzeniem dyskusji zrobił na mnie duże wrażanie. No i nie przeczę, że „kupił” mnie gdy mówił o wspieraniu rozwoju pielęgniarek, równych zarobkach czy poszerzaniu naszych kompetencji. Cóż własnie to chciałam usłyszeć i fajnie, że środowisko lekarskie choć trochę wspiera nas w tym i w nas wierzy:D

Absolutnym hitem konferencji był sex i Prof. Lew-Starowicz ze swoim wykładem „Seksuologia- co nowego?”. W ujmujący sposób opowiadał o nowej nomenklaturze ginekologiczno-seksualnej. I oto Moje Drogie Koleżanki błona dziewicza nie jest już błoną dziewiczą, ale „koroną pochwową”. Zmiana nazwy ma być bardziej adekwatna co do faktycznej anatomii tego tworu i… wprowadzać równouprawnienie między kobietami i mężczyznami. Jak podsumował to Pan Prof. „mężczyźni mają berło a kobiety koronę” :). Prof. potwierdził też, istnienie „punktu G” oraz przedstawił jego „parametry”. Krótko przedstawił badania dotyczące różnic w wystąpieniu pobudzenia kobiet i mężczyzn. Wniosek jest taki: mózg

Pobudzenie u kobiet wymaga współgrania wielu czynników i działania wielu ośrodków w mózgu, za to u mężczyzn reakcja jest prostsza i mniej złożona co można humorystycznie przedstawić w zdjęciu powyżej.

Kolejnym ciekawym wystąpieniem był wykład Pani dr Grażyny Wójcik o modelu pielęgniarki zaawansowanej praktyki. Model stosowany już w wielu krajach Europy min Wielkiej Brytanii i Norwegii. Zakłada 4 stopniowe kształcenie pielęgniarek 1 stopień to oczywiście kształcenie podstawowe licencjat. 2 studia mgr. 3 to specjalizacje 4 Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska którą uzyskiwało by się dzięki akredytacji i zdaniu egzaminu państwowego. Wymuszało by to na pielęgniarkach obowiązek kształcenia się ale nadawało wiele kompetencji takich jak przepisywanie wybranych leków, diagnozowanie i terapia niektórych chorób, organizowanie profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz wiele więcej. Oczywiście więcej obowiązków to więcej odpowiedzialności także prawnej, czego pielęgniarki też by się uczyły. Pani dr. cytowała badania z których wynika, że 30-40% pacjentów zgłasza się do lekarzy POZ i specjalistów po przedłużenie i wypisanie recept. Nadanie tych kompetencji pielęgniarką skróciło by kolejki w przychodniach, przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia pielęgniarek. Pani dr. zwróciła też uwagę, że pielęgniarki cieszą się większym zaufaniem społecznym i mają większe kompetencje psychopedagogiczne w kontakcie z pacjentem a wielu pacjentów woli zwrócić się do pielęgniarki ze swoimi pytaniami i problemami.  Wykład Dr Wójcik był naprawdę motywujący i zapowiadał wiele pozytywnych zmian w polskim pielęgniarstwie. Więcej o modelu tutaj

Oprócz uznanych specjalistów na konferencji wystąpili także studenci pielęgniarstwa. Bardzo gratuluje Koleżankom odwagi wystąpienia przed sławami medycyny i cieszę się, że jest tak wiele aktywnych młodych pielęgniarek. 🙂

Może następnym razem poruszony zostanie temat instrumentariuszek, bardzo zaniedbanej przez system edukacji grupy pielęgniarek 🙂

Zostawiam z przemyśleniami. Dobranoc :)!

Przełom w leczeniu krwotoków?

Polecam krótką prezentację produktu, który hamuje krwawienie, jak zapewniają twórcy w mniej niż 10s.

Ma to być produkt który dostosowuje się do morfologi tkanki która krwawi a co najciekawsze jest pochodzenia roślinnego !!