Pielęgniarstwo w USA

Ścieżka kariery pielęgniarek w USA
Potrzeby system zdrowia w zakresie personelu pielęgniarskiego ciągle rosną wraz ze starzeniem się społeczeństwa. System zdrowia coraz bardziej skupia się na opiece indywidualnej, profilaktyce zdrowia, promocji zdrowia oraz równowadze między skutecznością a kosztem leczenia. W tej sytuacji potrzeba pielęgniarek o zróżnicowanych umiejętnościach i coraz wyższych kwalifikacjach. Najniższym stopniem Licensed Practical Nurses to osoba po jednorocznym kursie pielęgniarskim. Jej uprawnienia ograniczają się do pielęgnacji, podlega ona tzw. Registered Nurse – czyli pielęgniarce po 2 lub 4 letniej szkole wyższej ( licencjat ). Żeby móc wykonywać zawód, pielęgniarka zdaje egzamin państwowy i rejestruje się w odpowiednim urzędzie, który nadaje jej licencje- prawo wykonywania zawodu. Po skończeniu studiów licencjackich, pielęgniarki dalej mogą podnosić swoje kwalifikacje. Dzięki ich zdobywaniu, zyskują coraz większe uprawniania.

Jednym z kroków w karierze może być zostanie Nurse Practitioner (NPs) – w ten sposób zdobywa się uprawnienia do przeprowadzania badania fizykalnego i leczenia powszechnych ostrych urazów i chorób. Można przeprowadzać szczepienia, prowadzić pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi. Do tego zlecać i interpretować badanie RTG i test laboratoryjne. Oprócz tego, oczywiście prowadzić promocje zdrowia i edukować pacjenta. W dodatku, oprócz pracy w szpitalu 153,338tys nurse practicioners zapewnia opiekę w obszarach wiejskich, miasteczkach w których dostęp do lekarza jest utrudniony. Pielęgniarki pracują również w szkołach i z osobami starszymi. Wiele NPs pracuje w pediatrii, opiece rodzinnej i środowiskowej lub poradniach kobiet. Niektóre zakładają swoje praktyki pielęgniarskie. NPs mogą wypisywać lekarstwa we wszystkich stanach a w 23 bez zlecenia i nadzoru lekarskiego.
Następną opcją w rozwoju jest Clinical Nurse Specialists (CNSs)– która zapewnia opiekę specjalistyczną z różnych dziedzin medycyny takich jak: pielęgniarstwo kardiologiczne, onkologiczne, neonatologiczne, położnictwo i ginekologia, pediatria, neurologia i inne. Pielęgniarki Clinical Specialists pracują w szpitalach i instytutach. Zapewniają opiekę w nagłych stanach psychiatrycznych, rozwijają i wprowadzają procedury postepowania, są także edukatorami i konsultantami zdrowotnymi.

Jeśli czuje się szczególne powołanie do położnictwa można zostać Certified Nurse-Midwives (CNMs) – Certyfikowaną Położną-Pielęgniarką. Taka osoba zajmuje się wprowadzeniem opieki prenatalnej i ginekologicznej każdej zdrowej kobiety. Pielęgniarki-Położne prowadzą porody w szpitalach, domach i „ centrach porodów”. Kontynuują później opiekę poporodową. Przeciętnie te specjalistki przyjmują od 6 % do 8% wszystkich porodów w USA a liczba ta stale rośnie.

Szczególną rolę ma także Certified Registered Nurse Anesthetists (CRNAs) – Certyfikowana Pielęgniarka Anestezjologiczna. (CRNas) podaje powyżej 65% wszystkich anestetyków, każdego roku administrowanych pacjentom! W 2/3 obszarów wiejskich w USA Pielęgniarka Anestezjologiczna jest jedyną osoba przeprowadzającą znieczulenie.
Z 24 milionów znieczuleń przeprowadzanych rocznie, 20% jest administrowanych przez (CRNas) samodzielnie, a 80% we współpracy z lekarzem anestezjologiem. Pielęgniarki Anestezjologiczne pracują w gabinetach dentystycznych, na salach operacyjnych i wielu innych miejscach.
Badania pokazują, że jakość opieki świadczonej przez pielęgniarki specjalistki jest równa a czasem wyższa niż opieka lekarska, i oczywiście tańsza. Pielęgniarki mogą w 80%, a w pediatrii aż 90% zapewniać zapotrzebowanie na opiekę zdrowotna sprawowana przez lekarzy POZ. Pod pewnymi względami przewyższaj tych specjalistów- przez lepszą komunikacje z pacjentem, profilaktykę i promocje zdrowia. Wszystko to sprawiło, ze pacjenci których stan zdrowia kontrolowany był przez pielęgniarki mieli mniej symptomów choroby niż ci leczeni przez lekarzy.

Strony z których korzystałam

  1.  http://www.aacn.nche.edu/students/your-nursing-career/facts
  2.   http://patients.about.com/od/doctorsandproviders/f/FAQnursesandNPs.htm

Magda

Leave a reply

required